سر درب خانه سپهري هاي بروجن تخريب شد/ رئيس اداره ميراث فرهنگي: پيگير موضوع از مراجع قضايي هستيم رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بروجن از تخريب يکي از سر درب هاي خانه تاريخي سپهري ها خبر داد و گفت: شکايتي عليه مالکان تنظيم شده و از طريق مراجع قضايي پيگير موضوع هستيم.

سر درب خانه سپهري هاي بروجن تخريب شد/ رئيس اداره ميراث فرهنگي: پيگير موضوع از مراجع قضايي هستيم رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بروجن از تخريب يکي از سر درب هاي خانه تاريخي سپهري ها خبر داد و گفت: شکايتي عليه مالکان تنظيم شده و از طريق مراجع قضايي پيگير موضوع هستيم.

همزمان با هفته وقف

دو وقف در شهرستان بروجن به ثبت رسيد رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بروجن از ثبت دو وقف جديد در اين شهرستان خبر داد.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا