فعال مذهبي در گفتگو با کلار:

يلدا، عامل همبستگي خانواده ها/نشست هاي خانوادگي کمترين آسيب ها را دارد يک کارشناس مسائل مذهبي با اشاره به اين که نشست هاي خانوادگي کمترين آسيب اجتماعي و اخلاقي را دارد، افزود: شب يلدا به سبب به جاي آوردن سنت حسنه صله رحم عامل همبستگي و نزديکي خانواده ها است.

فعال مذهبي در گفتگو با کلار:

يلدا، عامل همبستگي خانواده ها/نشست هاي خانوادگي کمترين آسيب ها را دارد يک کارشناس مسائل مذهبي با اشاره به اين که نشست هاي خانوادگي کمترين آسيب اجتماعي و اخلاقي را دارد، افزود: شب يلدا به سبب به جاي آوردن سنت حسنه صله رحم عامل همبستگي و نزديکي خانواده ها است.

رئيس حفاظت محيط زيست بروجن خبر داد

زمستان گذراني 90 هزار پرنده در تالاب هاي بروجن رئيس حفاظت محيط زيست بروجن از زمستان گذراني 90 هزار پرنده در تالاب هاي گندمان و چغاخور خبر داد و گفت: اين پرندگان تا يخ زدن تالاب ها در اين استان زمستان گذراني مي کنند.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا