اعزام 10هزار دانش آموز چهارمحالي به راهيان نور فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم عليه السلام از اعزام حدود 10هزار دانش آموز استان چهارمحال و بختياري به اردوهاي راهيان نور خبر داد.

اعزام 10هزار دانش آموز چهارمحالي به راهيان نور فرمانده سپاه حضرت قمربني هاشم عليه السلام از اعزام حدود 10هزار دانش آموز استان چهارمحال و بختياري به اردوهاي راهيان نور خبر داد.

مدير کميته امداد امام خميني(ره) بروجن خبر داد

67 درصد سرپرست خانوارهاي تحت حمايت کميته امداد بروجن سالمند هستند مدير کميته امداد امام خميني(ره) بروجن با بيان اين که دو هزار و 834خانوار تحت حمايت کميته امداد امام(ره) شهرستان هستند، گفت: 67 درصد سرپرست خانوارهاي تحت حمايت کميته امدادرا سالمندان تشکيل مي دهند.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا