زنگ‌ خطر ۵ ميليون بيکار جديد پس از گزارش اخير موسسه پژوهشهاي بازرگاني که از تجمع ۵.۵ ميليوني فارغ التحصيلان دانشگاه ها پشت دروازه هاي بازار کار خبر داده بود، وزير علوم هم روايتي از ۵ ميليون دانشگاهي بيکار داشت تا زنگ خطر رسيدن شمار بيکاران به ۱۰ميليون نفر تا ۱۴۰۰ به صدا درآيد.

زنگ‌ خطر ۵ ميليون بيکار جديد پس از گزارش اخير موسسه پژوهشهاي بازرگاني که از تجمع ۵.۵ ميليوني فارغ التحصيلان دانشگاه ها پشت دروازه هاي بازار کار خبر داده بود، وزير علوم هم روايتي از ۵ ميليون دانشگاهي بيکار داشت تا زنگ خطر رسيدن شمار بيکاران به ۱۰ميليون نفر تا ۱۴۰۰ به صدا درآيد.

آيا انکار مسئولين دردي از بيکاري چهارمحال و بختياري دوا مي‌کند؟ وضعيت بيکاري در اين استان و در بين خانواده‌ها کاملا مشهود است پس دليل انکار اين که چهارمحال و بختياري استان دوم به لحاظ بيکاري است، چه مي‌تواند باشد؟
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا