خطيب موقت نماز جمعه بروجن:

رئيس جمهور عذرخواهي کند/معني دفاع از فتنه گران چيست؟ خطيب موقت نماز جمعه شهر بروجن ضمن بيان اين که رئيس جمهور در بحث نقد بر پيامبر اکرم(ص) و امام زمان (عج) حداقل اين است که عذرخواهي کند، گفت: چه معني دارد که از فتنه گران حمايت مي کنند مگر نه آن است که پرچم ايران را به آتش کشيدند و شعارهاي ساختار شکنانه دادند.

خطيب موقت نماز جمعه بروجن:

رئيس جمهور عذرخواهي کند/معني دفاع از فتنه گران چيست؟ خطيب موقت نماز جمعه شهر بروجن ضمن بيان اين که رئيس جمهور در بحث نقد بر پيامبر اکرم(ص) و امام زمان (عج) حداقل اين است که عذرخواهي کند، گفت: چه معني دارد که از فتنه گران حمايت مي کنند مگر نه آن است که پرچم ايران را به آتش کشيدند و شعارهاي ساختار شکنانه دادند.

کلار گزارش مي دهد

اعتراض کسبه شهر فرادنبه، سه شنبه بازار را تعطيل کرد مردم شهر فرادنبه که خواستار برپايي سه شنبه بازار در اين شهر هستند مي گويند اجناس و کالاهاي مورد نياز خود را با درصدي پايين تر در سه شنبه بازار نسبت به مغازه هاي سطح شهر تهيه مي کنند.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا