انتشار يکي از اسناد مهم سفارت آمريکا درباره آيت الله منتظري بر اي اولين بار در رسانه هاي خبري

روايت ديدار مامور سيا با آيت الله منتظري / تعجب جاسوس آمريکايي از ساده لوحي و تحت تاثير بودن منتظري / آيت الله منتظري : کارتر رئيس جمهوري مومن و حامي حقوق بشر است! سند زير مربوط به گزارش ديدار 45 دقيقه اي مامور سيا در پوشش مامور سفارت آمريکا با آيت الله منتظري در 6 آبان 1358 است. از نکات قابل تامل سند زير ، اذعان مامور سفارت آمريکا در بند 13 اين گزارش، به ساده لوحي و تحت تاثير بودن منتظري است. در اين ديدار آيت الله منتظري تعريف و تمجيدهاي بسياري از کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا به علت اينکه يک مسيحي مومن و مدافع حقوق بشر است مي کند که همين امر نيز بيانگر ساده لوحي آيت الله منتظري است.

انتشار يکي از اسناد مهم سفارت آمريکا درباره آيت الله منتظري بر اي اولين بار در رسانه هاي خبري

روايت ديدار مامور سيا با آيت الله منتظري / تعجب جاسوس آمريکايي از ساده لوحي و تحت تاثير بودن منتظري / آيت الله منتظري : کارتر رئيس جمهوري مومن و حامي حقوق بشر است! سند زير مربوط به گزارش ديدار 45 دقيقه اي مامور سيا در پوشش مامور سفارت آمريکا با آيت الله منتظري در 6 آبان 1358 است. از نکات قابل تامل سند زير ، اذعان مامور سفارت آمريکا در بند 13 اين گزارش، به ساده لوحي و تحت تاثير بودن منتظري است. در اين ديدار آيت الله منتظري تعريف و تمجيدهاي بسياري از کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا به علت اينکه يک مسيحي مومن و مدافع حقوق بشر است مي کند که همين امر نيز بيانگر ساده لوحي آيت الله منتظري است.

نخستين کاروان راهيان نور بروجن به مناطق دريايي اعزام شد نخستين کاروان راهيان نور دريايي بروجن متشکل از 50 نفر در هشتمين روز از عيد نوروز به جزيره خارک اعزام شد.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا