نماينده مردم بروجن در مجلس:

پروژه بن-بروجن هر چه سريع تر تکميل شود/صاحبان تريبون از تشويش اذهان عمومي پرهيز کنند نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي بر تکميل هرچه سريع تر پروژه انتقال آب بن-بروجن تاکيد کرد و گفت: انتظار ما از صاحبان تريبون هاي مختلف اين است که نگاه ملي، منطقي و منصفانه به مسائل داشته باشند و از هرگونه تشويش اذهان عمومي پرهيز کنند.

نماينده مردم بروجن در مجلس:

پروژه بن-بروجن هر چه سريع تر تکميل شود/صاحبان تريبون از تشويش اذهان عمومي پرهيز کنند نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي بر تکميل هرچه سريع تر پروژه انتقال آب بن-بروجن تاکيد کرد و گفت: انتظار ما از صاحبان تريبون هاي مختلف اين است که نگاه ملي، منطقي و منصفانه به مسائل داشته باشند و از هرگونه تشويش اذهان عمومي پرهيز کنند.

رئيس ستاد نوروزي شهرداري بروجن خبر داد

جمع آوري بيش از ۳ تن سبزه نوروزي و ۱۰ تن زباله در روز طبيعت/افزون بر ۲۴ هزار نفر در گردشگاه سياسرد اقامت داشتند رئيس ستاد نوروزي شهرداري بروجن گفت: در طرح جمع آوري سبزه هاي نوروزي و زباله هاي طبيعت بيش از ۳ تن سبزه نوروزي و ۱۰ تن زباله جمع آوري شد.
بروجن
عناوین ویژه
چهارمحال و بختیاری
آخرین عناوین
یادداشت
همراه با شهدا