کد مطلب: 238147
نمايندگان مردم چهارمحال و بختياري در نامه اي اعتراض آمير خطاب به روحاني:
مصوبه ظالمانه هيئت دولت را لغو کنيد
تاریخ انتشار : 1395/09/15
نمایش : 522
جناب آقاي دکتر روحاني، ما نمايندگان مردم استان هاي خوزستان و چهارمحال و بختياري از حضرتعالي تقاضا داريم با دستور صريح لغو مصوبه ظالمانه هيئت دولت جلوي تخريب بيش از پيش اين دو استان محروم و تنش هاي اجتماعي ناشي از اين تصميم اشتباه را بگيرد.
به گزارش کلار، متن نامه اعتراضي مجمع نمايندگان استان هاي خوزستان و چهارمحال و بختياري به رييس جمهور در خصوص انتقال آب را در ادامه مي خوانيد:

جناب آقاي دکتر روحاني
رييس جمهور محترم
موضوع: دستور لغو مصوبه ظالمانه مورخ 12/8/95 هيئت دولت در خصوص انتقال آب
سلام عليکم

با احترام، به استحضار مي رساند با توجه به جلسه 12/8/95 هيئت وزيران مقرر گرديد که وزارت نيرو پس از ارزيابي اعتبار مورد نظر و تامين آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با اولويت نسبت به تکميل و اجراي طرح تونل سوم کوهرنگ و انتقال آب بهشت آباد به حوزه زاينده رود اقدام نمايند و حيث مساعدت و همکاري جدي بانک مرکزي جموهري اسلامي ايران با نظارت دقيق بر اعطاي تسهيلات بانکي به طرح هاي جديد در استان اصفهان پرداخت تسهيلات را منوط به تامين سهميه آب طرح ها توسط وزارت نيرو و تمام مصوبات اين جلسه در طبقه بندي اطلاعات به عنوان محرمانه لحاظ شده است.

لحاظ کردن طبقه بندي اطلاعات به عنوان محرمانه حيث عدم آگاهي مردم و نمايندگان استان هاي خوزستان و چهارمحال و بختياري بزرگ ترين خيانت به مردم عزيز و هميشه در صحنه مي باشد. استان خوزستان و چهارمحال و بختياري همواره رمز ايثار و شهادت بوده و است.

بنيان صنعت، تجارت، نفت، پتروشيمي، کشاورزي و... در خوزستان است، مردم اين استانها دين خود را به انقلاب و جنگ تحميلي روا کرده. شايسته است که اين همه خدمت استان خوزستان و چهرمحال و بختياري توسط دولت ناديده گرفته نشود و با مصوبه محرمانه و ظالمانه هيئت دولت به اين مردم بزرگوار بيش از اين جفا روا نگردد.

انتقال آب علاوه بر اينکه غيرکارشناسي و غيرمنطقي، خيانت بزرگ به مردم مظلوم خوزستان و چهارمحال و بختياري خواهد بود و چالش هاي زيست محيطي و نابودي اين استان ها را دربر خواهد داشت.

جناب آقاي دکتر روحاني، ما نمايندگان مردم استان هاي خوزستان و چهارمحال و بختياري از حضرتعالي تقاضا داريم با دستور صريح لغو مصوبه ظالمانه هيئت دولت جلوي تخريب بيش از پيش اين دو استان محروم و تنش هاي اجتماعي ناشي از اين تصميم اشتباه را بگيرد.
 

انتهاي  پيام/540 ک
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
همراه با شهدا