کد مطلب: 238388
مصوبه مهم نمايندگان در لايحه برنامه ششم؛
دولت موظف به "افزايش توليد موشک" شد
تاریخ انتشار : 1395/10/20 11:20:23
نمایش : 146
وکلاي ملت، دولت را موظف به توسعه و توان توليد موشکي کردند.
به گزارش کلار، نمايندگان در جلسه علني امروز (دوشنبه 20 دي) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده 121 اين لايحه را با 173راي موافق،10 راي موافق، 3راي ممتنع از مجموع 263 نماينده حاضر در جلسه علني پارلمان تصويب کردند.

براساس اين مصوبه مجلس مقرر شد:

الف- دولت مکلف است در اجراي بند 52 سياست هاي کلي برنامه و به منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومي به‌استثناي واگذاري دارايي‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

ب- دولت موظف است پشتيباني هاي لازم را به منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تامين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير بعمل آورد:

1- تحکيم و تقويت بنيه دفاعي کشور با پشتيباني از:
1-1- توسعه و افزايش توان توليدي موشکي
1-2- توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
1-3- توسعه و به روز رساني شبکه هاي ارتباطي امن و پايدار و تعامل پذير و برخوردار از فناوريهاي مناسب با هدف استقرار کامل سامانه هاي فرماندهي و کنترل
1-4-  هوشمند و متحرک‌سازي تمامي سامانه تسليحاتي متناسب با تهديدات
1-5- توسعه و تقويت امکانات جنگ الکترونيک و دفاع سايبري
1-6- تحقيق، طراحي و توليد اقلام مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي
1-7- توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتکا به سامانه‌هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي
1-8- توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح آنها)
1-9- توسعه و به روز رساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آنها
1-10- نوسازي سامانه هاي ناوبري و کمک ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي نيروهاي مسلح
1-11- توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و تسليح آنها به سامانه هاي کشف، شناسايي و ردگيري و کنترل آتش و سلاحهاي پيشرفته و به روز و کارآمد.
1-12- توسعه و تقويت يگان هاي رزمي و تيپ هاي واکنش سريع نيروهاي مسلح
2- تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي درصحنه‌هاي امنيت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر از طريق:
2-1- حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات کشوري
2-2- تعميق ارزش هاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفکر بسيجي با استفاده از هسته‌‌هاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسيجي
2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي با رويکرد بومي
2-4- جذب و بکارگيري  بسيج دهها ميليوني با رويکرد فرهنگي اجتماعي و علمي
2-5- توسعه و مشارکت بسيج سازندگي در کمک به دولت درامر محروميت زدايي و سازندگي کشور
2-6- تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از بکارگيري بسيجيان در مأموريت‌‌هاي محوله
2-7- در راستاي تحقق اصل 48 قانون اساسي به منظور کمک به پيشرفت عمران و آباداني روستاهاي کشور مي تواند حداقل ده درصد از اعتبارات اختصاص يافته بدين منظور، با استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط هزينه شود.

ج - به منظور کاهش آسيب پذيري زيرساخت ها و ارتقاء‌ پايداري ملي، کليه دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت سياست هاي پدافند غير عامل و انجام اقدامات زير مي باشند:

1- اجراي کامل پدافند غير عامل براي کليه مراکز حياتي و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کميته دائمي پدافند غير عامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي آنان و تصويب در مراجع قانوني آن

2- تهيه و تدوين طرح هاي ايمن سازي و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب کميته دائمي پدافند غير عامل از منابع دستگاه مربوطه

3- تهيه پيوست پدافند غير عامل براي طرح هاي جديد کشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب کميته دائمي پدافند غير عامل
د- به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، کاهش جرم و جنايت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پيشگيري و مقابله قاچاق کالا و ارز از طريق پيش بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه ساليانه دستگاه مربوطه اقدامات زير به عمل آيد:

1- انسداد الکتريکي، الکترونيکي، اپتيکي و فيزيکي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستعد ناامني ، بهره گيري از توان اطلاعاتي واجا و با حمايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تقويت و توسعه زير ساختها و توان عملياتي مرزباني ناجا، مشارکت دهي مرزنشينان در طرح هاي امنيتي، توسعه فعاليت هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي براساس طرح (ارتقاء امنيت و کنترل موثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاري سازمان برنامه و بودجه و ناجا سپاه پاسدران ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا تصويب اين قانون، تهيه و پس از تائيد ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي‌رسد.

2- برنامه‌ريزي براي کاهش جرم و جنايت با هدف کاهش 10 درصدي سالانه و مصاديق سهم آن در دستگاه هاي مربوطه

3- برنامه ريزي براي مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مديريت مصرف آنها با هدف کاهش 25 درصدي اعتياد توسط دستگاه اي مربوطه

4- برنامه ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار به نحوي که ساليانه 10درصد ورود ساليانه حداقل 10درصد قاچاق کالا کاهش يابد.

هـ- رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد کارکنان نيروهاي مسلح با کارکنان کشوري بر اساس تبصره 3 ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري

*دانا
انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
همراه با شهدا