به گزارش کلار، محمد کاظم انبارلويي در يادداشتي نوشت: رئيس جمهور در گزارش 100 روزه به مردم در پاسخ به اين سوال که موضع مشخص ما امروز در مقابل برجام چيست، برخي معتقدند بين اروپايي ها و آمريکايي‌ها نوعي تقسيم کار صورت گرفته است، گفت:

1- در برجام موفقيت هايي به دست آورديم که غير قابل تحريف است.

2- در مذاکرات به لحاظ اخلاقي پيروز شديم.

3- توانستيم قطعنامه سازمان ملل عليه خود را لغو کنيم.

4- ثابت کرديم دشمنان دروغ مي گويند، ما به دنبال سلاح هسته اي نبوديم.

5- با سرمايه گذاري خارجي در ايران و توافقات بانکي شاهد ورود فناوري هستيم .

6- توانستيم نفت را به اندازه اي که توليد کرده ايم بفروشيم .

اين پاسخ ها ناظر به سوال مطرح شده نيست. اصلا سوال ناظر به دستاوردهاي برجام نيست. ضمن اينکه اينها را نمي توان دستاورد برجام تلقي کرد.

دو سال پيش که برجام را دولت پذيرفت، قرار بود همه تحريم هاي ظالمانه برداشته شود، اما اکنون نه تنها تحريم ها برداشته نشده است بلکه روز به روز بر آن افزوده مي شود.

قرار بود دارايي‌هاي بلوکه شده ايران آزاد شود اما نه تنها اين کار صورت نگرفته، بلکه براي اولين بار در تاريخ مناسبات مالي ايران با آمريکا بخشي از اين دارايي‌ها به بهانه‌هاي واهي مصادره شده است.

قرار بود با امضاي برجام سياست ايران هراسي در جهان و منطقه پايان يابد، اما نه تنها اين کار صورت نگرفت بلکه بر حجم آن افزوده شد.

قرار بود با توافق برجام گشايشي در مناسبات ايران با جهان به ويژه کشورهاي منطقه حاصل شود، اما نه تنها اين کار صورت نگرفت بلکه امروز برخي از کشورهاي منطقه که قد و قواره آنها در اندازه رجزخواني عليه ملت ايران نيست، هر روز بيانيه صادر مي کنند و مدعي ارضي و سماوي در مملکت ما هستند.

قرار بود با امضاي برجام، مشکلات اقتصادي کشور حل شود اما کشور هر روز بيشتر در دره رکود، بيکاري و همچنين تعطيلي بيشتر کارگاه هاي توليدي سقوط مي کند.

قرار بود تحريم هاي بانکي حداقل برداشته شود، اما امروز صداي همه تجار و بازرگانان و حتي دولتي ها که دستي در تجارت دارند، درآمده است که نه تنها هيچ اتفاق جديدي نيفتاده بلکه حلقه محاصره دشمن نسبت به قبل از برجام بيشتر و تنگ تر شده است و مبادلات پولي به صورت روال سابق، حتي بدتر انجام مي‌شود.

با امضاي برجام گفته شد پرونده «پي ام دي» بسته شده و ديگر هيچ نهاد بين المللي ادعايي در اين مورد ندارد، اما الآن هم آژانس و هم آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها دوباره مدعي بازديد از مراکز نظامي هستند و با پررويي تمام آن را پي گيري مي کنند. انگار نه انگار قبلا قبول کرده بودند که اين شبهه اساس ندارد و پرونده آن بسته شده است!

آمريکا و اروپا هنوز به هيچ يک از تعهدات خود در برجام عمل نکرده اند اما موضوع مذاکره را به حوزه دفاعي و موشکي و گفتگوهاي منطقه اي کشانده اند. آنها با پررويي مي گويند ايران بايد جلوي محبوبيت و جاذبه هاي انقلابي خود در بين ملت‌هاي جهان به ويژه منطقه را بگيرد!

امروز ترديدي نيست که از برجام چيزي جز اجراي دقيق تعهدات ايران باقي نمانده است و طرف مقابل هر روز بر حجم تهديدها و تحريم ها مي افزايد. آمريکايي‌ها امروز در تدارک تنگ‌تر کردن حلقه محاصره هستند. آنها دنبال چراغ سبز در داخل مي باشند تا تير خلاص را بزنند. البته اين يک خواب و رؤياي دست نيافتني است. رئيس جمهور بايد در پاسخ به اين سوال با هوشمندي از مقابله پيش‌دستانه سخن مي گفت تا طرف خارجي حساب کار خود را بکند. رئيس جمهور بايد از مسائل امروز برجام و موضع مشخص امروز ايران سخن مي گفت نه اينکه حرف‌هاي گذشته را تکرار مي کرد.

امروز بر صغير و کبير محرز است که برجام مشکلات کشور را حل نکرده و خود مشکلي براي کشور و عاملي خطرناک براي توطئه‌هاي دشمن شده است.

اگر بر اساس بند 3 قانون «اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» عمل مي شد و در اولين روز در برابر عهدشکني آمريکا مي ايستاديم، شاهد وضعيت اسفبار کنوني نبوديم.

شنيده شده اخيرا وزير خارجه فرانسه طي نامه اي به طرف ايراني، مطالبات جديدي را در مورد اجراي برجام مطرح کرده و آمدن ماکرون به تهران را منوط به آن کرده است.

طرح اين مطالبات نشانه مقاصد شوم آنهاست. اگر پليس خوب اين است که آنها مي گويند، صد رحمت به پليس بد!

امروز اين سوال کليدي مطرح است؛ چرا با وجودي که ظريف تا کنون 10 نامه در مورد نقض برجام به کميسيون مشترک نوشته، اما هيچ گاه آمريکا به عنوان ناقض برجام شناخته نشده است؟ اروپا کاملا با آمريکا در برجام هماهنگ است و هر چه غير از اين گفته مي شود يک دروغ کثيف است.

امروز از برجام يک کاغذ پاره بيش نمانده است. هيئت نظارت بر برجام بايد به وظايف کليدي و قانوني خود در برابر نقض فاحش برجام بايستد و عمل کند. اولين گام، تعطيل تبليغ و ترويج برجام به عنوان يک دستاورد ديپلماتيک است.

امروز سالروز شهادت دانشمند هسته اي، شهيد مجيد شهرياري است. هم او که براي پيشرفت فناوري‌هاي نوين هسته اي و نيز استقلال علمي کشور از جان مايه گذاشته است. به احترام خون اين شهيد عزيز، دولت شجاعانه قانون «اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» را در خصوص نقض عهد و بدعهدي آمريکا عملي کند و پلمب سايت‌هاي هسته اي را بشکند و اجازه دهد دانشمندان هسته‌اي کار علمي خود را ادامه دهند و رئيس جمهور از استقلال سياسي و علمي کشور طبق سوگندي که ياد کرده، صيانت کند.

بايد پاسخ خصومت ورزي سيري ناپذير آمريکا را داد و کار را از يک جا شروع کرد. اگر اين پاسخ را همين امروز ندهيم، فردا خيلي دير است.

انتهاي پيام/540 ک