به گزارش کلار، سيدپرويز فتاح در گفت‌وگو با فارس، در تعريف از خط فقر در کشور، گفت: همه اقتصاددانان و مسئولان مرتبط با حوزه رفاهي و اقتصادي بايد بنشينند و با بررسي همه جوانب و سطح واقعي رفاه مردم تعريفي از خط فقر ارائه دهند. 

وي ادامه داد: زماني که خط فقر تعريف مي‌شود همه خود را با آن مقايسه مي‌کنند در نتيجه حجمي از افرادي که پايين‌تر از اين خط قرار دارند فقير محسوب مي‌شوند و اين براي همه کشورها از جمله ما تبعات اجتماعي، داخلي و بين‌المللي دارد و توقعاتي ايجاد مي‌کند. 

فتاح، گفت: در يک تعريف از خط فقر کساني که تحت پوشش کميته امداد، سازمان بهزيستي و خيريه‌ها هستند زير خط فقر بوده که اين جمعيت از 10 ميليون نفر بالاتر نمي‌شود.

رئيس کميته امداد، گفت: در تعريف ديگري از خط فقر 20 ميليون نفر زير خط فقر هستند و در تعريف دولت که حتماً براي آن حساب و کتابي کرده 40 ميليون نفر از مردم بايد يارانه خود را بگيرند يعني اين تعداد ماهانه به 45 هزار تومان نياز دارند. 

فتاح ادامه داد: ما مي‌خواهيم بدانيم با تعريف خط فقر هر خانواده ايراني چه سطحي از امکانات رفاهي را بايد داشته باشد و اين موضوع است که مهم است. 

وي گفت: در واقع به تعريف ما بستگي دارد که رفاه مردم را چه در نظر بگيريم به عنوان نمونه همه خانوارهاي ايراني بايد از يک خانه حداقلي برخوردار باشند يا امکاناتي مانند تلويزيوني، يخچال، آب، برق و تلفن را بايد داشته باشند. زماني که به اين تعريف رسيديم هر آنچه که خانوارها به عنوان بسته رفاهي از آن محروم هستند به دليل نداشتن درآمد فقير محسوب خواهد شد و بايد دولت سعي کند سطح رفاه آنها را افزايش دهد. 

رئيس کميته امداد تصريح کرد: کميته امداد خدمات‌ دهنده است و از دولت اعتبار مي‌گيرد و از مردم کمک‌ها را جمع‌آوري مي‌کند بنابراين ما نبايد خط فقر را تعريف کنيم بلکه بايد نظام، دولت و بسياري از سازمان‌هاي مسئول ببينند چه سطحي از رفاه را براي هر خانواده ايراني مي‌خواهند در نظر بگيرند.

فتاح گفت: از سوي ديگر ما سعي مي‌کنيم با جلب کمک‌هاي مردمي، دولتي و دادن مستمري اين سطح رفاه را بالا ببريم.

انتهاي پيام/540 ک