کد مطلب: 250111
مرکز آمار ايران:
نرخ تورم آذرماه ۸ درصد شد/ مناطق شهري ۷.۸ درصد
تاریخ انتشار : 1396/10/02 11:47:26
نمایش : 256
مرکز آمار ايران نرخ تورم کل، مناطق شهري و روستايي کشور در آذرماه سال‌ جاري را به ترتيب ۸، ۷.۸ و ۹.۲ درصد اعلام کرد که تمامي نرخ‌ها نسبت به آبان افزايش داشته است.
به گزارش کلار به نقل از مرکز آمار ايران، در گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي کشور در آذر ماه سال ١٣٩٦ (بر اساس سال پايه جديد ١٣٩٥) آمده است: شاخص کل (بر مبناي١٠٠=١٣٩٥) در آذر ماه سال ١٣٩٦ براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب عدد ۱۱۰.۴، ١١٠.٣و ١١١.٠ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل براي کل کشور و مناطق شهري ٠.٧ درصد و براي مناطق روستايي ١.٠ درصد افزايش يافته است.

١- شاخص کل (بر مبناي١٠٠=١٣٩٥) در آذر ماه سال ١٣٩٦ براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب عدد ۱۱۰.۴، ١١٠.٣و ١١١.٠ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل براي کل کشور و مناطق شهري ٠.٧ درصد و براي مناطق روستايي ١.٠ درصد افزايش يافته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي کل کشور و مناطق شهري ٨.٩،   درصد و براي مناطق روستايي ٩.٠ درصد مي‌باشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل براي کل کشور و مناطق شهري تغييري نداشته است و براي مناطق روستايي ٠.٢ واحد درصد کاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوار) در دوازده ماه منتهي به آذر ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي کل کشور ٨,٠ درصد، مناطق شهري ٧.٨ درصد و مناطق روستايي ٩.٢ درصد است که نسبت به همين اطلاع در آبان ماه  ١٣٩٦، براي کل کشور و مناطق روستايي ٠.٢ واحد درصد و مناطق شهري ٠.٣ واحد درصد افزايش يافته است.

٢- شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب به عدد ١١٤,٧، ١١٤.٩ و ١١٤.١ رسيد که نسبت به ماه قبل، اين اطلاع براي کل کشور و مناطق شهري ٢.٤ درصد و براي مناطق روستايي ٢.٣ درصد افزايش يافته است. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل براي کل کشور ١٣.٠ درصد، مناطق شهري ١٣.٣ درصد و مناطق روستايي ١١.٩ درصد افزايش نشان مي‌دهد. درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به آذر ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي کل کشور ١٢.٤،  مناطق شهري ١٢.٥ و براي مناطق روستايي  ١٢.٣ درصد است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي براي کل کشور، مناطق شهري و روستايي به ترتيب به عدد ١١٥.٠، ١١٥.١ و ١١٤.٥ رسيد که نسبت به ماه قبل براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي ٢.٥ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب ١٣.٣، ١٣.٦ و ١٢.٢ درصد افزايش نشان مي‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب ١٢.٦، ١٢.٧ و ١٢.٥ درصد است.

٣- شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در آذر ماه ١٣٩٦ براي کل کشور و مناطق شهري به عدد ١٠٨,٨ و براي مناطق روستايي به عدد ١٠٩.٠ رسيد که نسبت به ماه قبل، اين اطلاع براي کل کشور و مناطق شهري ٠.١ درصد و براي مناطق روستايي ٠.٢ درصد افزايش يافته است. همچنين ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل براي کل کشور و مناطق شهري ٧.٤ درصد و براي مناطق روستايي ٧.١ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهي به آذر ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه براي کل کشور ٦.٤ درصد، مناطق شهري ٦.٣ درصد و مناطق روستايي ٧.٢ درصد است.

انتهاي پيام/540 ک

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
همراه با شهدا