کد مطلب: 250132
وزير کار خبر داد؛
شناسايي ۴۰ ميليون مشمول دريافت يارانه/همه نيازمندان مشمول هستند
تاریخ انتشار : 1396/10/06 10:43:27
نمایش : 196
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: حدود ۴۰ ميليون نفر نيازمند توسط پايگاه اطلاعاتي رفاه ايرانيان شناسايي شده‌اند و مردم بايد بدانند يارانه هيچ نيازمندي قطع نخواهد شد.
به گزارش کلار، علي ربيعي در استوديوي گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما افزود: اگر سفره ها تهي از کالري و پروتئين باشد شاهد فقر شديد خواهيم بود و فقر مطلق در طبقه بالاتر از اين قرار مي گيرد که البته هر دوي اينها با ميزان درآمد هر فرد ارتباط مستقيم دارد.

وي انواع فقر را به گونه هايي همچون فقر درآمد، فقر زيرساختي، فقر آموزشي، غذايي، فقر مسکن و فقر چند بعدي دسته بندي کرد و ادامه داد: کمبود آب در بخش هايي از کشور در رسته فقر زيرساختي قرار مي گيرد و با درنظر گرفتن اينها مي توان گفت ما سياست رفاهي غيرهدفمند و مسرفانه داشته‌ايم.

ربيعي افزود: چون با برنامه و هدفمند حرکت نکرده‌ايم بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان را به افرادي داده‌ايم که به هيچ عنوان تفاوتي در زندگي با ديگران نداشته‌اند و اين امر موجب بي‌عدالتي شده است. وي تصريح کرد: رسيدگي به بحث اشتغال عمومي و فقرزدايي از مواردي است که در بودجه دولت دوازدهم به آن نگاه جدي شده است، البته در فقرزدايي هرگز صفر رياضي نخواهيم داشت.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: برنامه تازه تدوين شده ما مبتني بر سه لايه است؛ اول رسيدگي به مردمي که هرگز توانمند نمي‌شوند و دائماً نيازمند حمايت هستند، لايه دوم بخش مياني است که از حمايت متوسط ما بهره‌مند هستند و در نهايت لايه سوم لايه خروجي است که به توانمندسازي نيازمندان مي‌انجامد و تأمين مالي اين سه لايه در تبصره ۱۴ لايحه بودجه ديده شده است. وي ادامه داد: حداقل دستمزد که حدود ۹۰۰ هزار تومان است ملاک و شاخص ما براي حمايت از نيازمندان خواهد بود.

ربيعي با بيان اينکه بي سياست کار کردن چيزي به جز از هم پاشيدگي در پي نخواهد داشت افزود: در حال حاضر حدود چهار ميليون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش کميته امداد، سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي و سه ميليون زن سرپرست خانوار شناسايي کرده‌ايم علاوه بر اين تعداد، حدود هشت ميليون نفر روستايي که با مشکلات اقتصادي روبرو شده‌اند را شناسايي کرده‌ايم. اينها تنها بخشي از جمعيت نيازمندي است که بايد مورد حمايت ما قرار بگيرد.

وي گفت: با احتساب بازنشستگان، ايثارگران، بيماران خاص و عشاير حدود ۴۰ ميليون نفر نيازمند توسط پايگاه اطلاعاتي رفاه ايرانيان شناسايي شده است. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: اگر امروز صحبت از هدفمندي و ساماندهي نقدينگي مي‌کنيم، مردم بايد بدانند يارانه هيچ نيازمندي قطع نخواهد شد.

ربيعي با بيان اينکه يکي از مهمترين فقرها فقر سلامت است، افزود: با حذف چند دهک از يارانه بگيران حدود سه هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان براي رفع فقر سلامت کمک خواهد شد، گفت: از سوي ديگر سه هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان يارانه نان درنظر گرفته خواهد شد، حدود هفت هزار ميليارد تومان صرف همين برنامه ريزي و اجراي هدفمند خواهد شد و ۲۳ هزار ميليارد تومان هم در قالب يارانه به مردم نيازمند پرداخت مي‌شود.

وي تصريح کرد: اگر در صرف هزينه ها ريخت و پاش نباشد، با برنامه دقيقي که داريم مي‌توانيم به هدف دست يابيم. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: با تزريق پول، مشکلات اشتغال حل نمي شود.

ربيعي افزود: حدود ۶۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از بخش هدفمندي يارانه ها و حامل هاي انرژي براي تأمين مالي بحث اشتغال تخصيص خواهد يافت، صندوق توسعه ملي و ساير منابع بانکي هم در تأمين اين مبلغ سهيم خواهند بود.

وي ادامه داد: مبلغ فوق در سه بخش حمل و نقل (با دو رويکرد رفاهي و محيط زيستي) بافت هاي فرسوده هزينه خواهد شد و با ديدگاه سنتي ما با هر يک درصد رشد بايد به ۱۰۰ هزار شغل دست بيابيم اما متأسفانه حدود ۲۰ سال است که با رشد بدون اشتغال روبرو هستيم، اين در حاليست که در پالايشگاه ها با حدود ۱۲ ميليارد تومان يک شغل ايجاد مي شود.

ربيعي گفت: با وجود همه بي سياستي ها و عدم مديريت در برنامه ريزي هاي ايجاد اشتغال، امسال در بخش بهداشت و درمان حدود ۵۰ هزار شغل ايجاد شده و در بخش گردشگري هم اقدامات خوبي صورت گرفته است، در بخش آي. سي. تي اين رقم از ۱۳۰ هزار نفر گذشته است.

وي افزود: در سيستم نظام تشويقي که به منظور ايجاد اشتغال راه اندازي کرده ايم خود را مکلف کرده ايم تا بخشي از حقوق و دستمزد کارگران را ما به کارفرمايان پرداخت کنيم يا اگر کسي کارگري معلول را به خدمت بگيرد سهمش از نظام تشويقي بيشتر شود، جداي اين اقدام در نظر داريم حق بيمه کارگر را براي دو سال خودمان به کارفرما پرداخت کنيم.
*مهر
انتهاي پيام/540 ک

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
همراه با شهدا