به گزارش کلار، در لايحه بودجه 97 در موضوع هدفمندي يارانه‌ها و در بخش درآمدي دولت پيشنهاد کرده که 37 هزار ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدي در اختيار داشته باشد و آن را براي هزينه‌هايي که پيش بيني کرده اختصاص دهد.

رقم درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري 48 هزار ميليارد تومان بود که براي سال آينده اين رقم به 37 هزار ميليارد تومان طبق پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 97 کاهش يافته است.

کميسيون تلفيق روز گذشته بخش درآمدي هدفمندي يارانه‌ها را بررسي و با پيشنهاد دولت که معادل 37 هزار ميليارد تومان درآمد در اين بخش است، موافقت کرد و در جلسات آينده و همزمان با بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي درباره چگونگي هزينه کرد آن تصميم مي‌گيرد.

يوسف نژاد سخنگوي کميسيون تلفيق در اين باره تعداد يارانه بگيران در کشور را 76 ميليون نفر اعلام کرد و گفت: طبيعتا هنگامي که درآمد دولت از رقم 48 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه ها به 37 هزار ميليارد تومان کاهش مي‌يابد حوزه يارانه بگيران وموارد سه گانه اي که در بودجه قانون پيش بيني شده، کاهش مي‌يابد.

 در صورتي که مجلس تمام درآمد 37 هزار ميليارد توماني را به عنوان يارانه نقدي اختصاص دهد، اين ميزان درآمد کفاف يارانه نقدي 67 ميليون نفر را مي دهد و حدود 9 ميليون نفر که طبق قانون بايد جزو ثروتمندان باشند، سال آينده از ليست دريافت يارانه نقدي حذف خواهند شد.

*تسنيم
انتهاي پيام/540 ک