به گزارش کلار، محمد کاظم انبارلويي در يادداشتي نوشت: اينکه حوادث اخير يک پاتک دشمن در پاسخ به تک ‌هاي انقلاب است، همچون چراغي ابعاد مسئله را روشن ‌تر مي کند.

رهبر معظم انقلاب از مردم ايران به خاطر دفع اين پاتک با تعابيري نو تشکر کردند و ملت را بصير ، زمان ‌شناس، لحظه شناس، با همت، رشيد و وفادار توصيف نمودند و نکته مهم در بيان ايشان اين بود که اين ماجرا به دفع پاتک دشمن ختم نمي شود و صريح فرمودند: «آمريکا منتظر ضربه ما باشد و خسارت‌ هاي وارده، بي ‌تقاص و ديوانه ‌بازي ‌هاي ترامپ، بي ‌جواب نمي ماند.»

بدون شک آنها که در اين لات بازي ‌هاي نرم دخيل بودند، مجازات مي شوند. آمريکا و شرکاي منطقه ‌اي آنان بايد منتظر «تک» انقلاب اسلامي باشند.

آمريکايي ‌ها بايد بدانند با بازيافت زباله ‌هاي فراري ضد انقلاب که اکنون دوران پيري، فرتوتي و پوسيدگي را مي گذرانند، نمي توانند دنبال معرکه‌گيري نرم باشند. آمريکايي ‌ها خوب مي دانند اين رجزخواني نيست و به زودي اين پاسخ را دريافت خواهند کرد!

سرويس‌هاي سيا، موساد و ام آي 6 بايد بدانند که سلطنت طلب‌ ها اگر توان ‌آشوب داشتند زور خود را در تظاهرات ميليوني ملت ايران در سال ‌هاي 56 و 57 مي زدند و نمي گذاشتند رژيم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي در ايران ساقط شود. آمريکايي‌ ها، صهيونيست ‌ها و انگليسي ‌ها بايد مي فهميدند اگر منافقين حال جنگيدن داشتند، توانايي خود را در دهه 60 نشان مي دادند و ترورها و جنايات آنها در حق ملت ايران جواب مي داد. بازيافت آنها در آخور رژيم ‌هاي خرپول منطقه معلوم کرد چه قدر توان آشوب دارند.

اينکه در اين روزها ملت ايران به کرّات در برخي شهرها به ميدان آمدند و شرارت دشمن را محکوم کردند و در يک مانور ميليوني، آمادگي خود را براي تنبيه اشرار نشان دادند، سطح هوشياري و بصيرت نسل سوم و چهارم انقلاب را به روشني واتاب داد.

آمريکايي‌ها روي مالباختگان موسسات مالي و اعتباري و نيز گراني و تورم و رکود که خودشان با تشديد و تحريم ‌ها آن را به ملت ايران تحميل کرده اند، حساب کرده بودند . اروپايي ‌ها آنها را نصيحت کردند که به اين مسائل دلگرم نباشند اما آنها طمع کردند و وارد قمار سوم نبرد نرم عليه ايران شدند و اروپايي ‌ها اول وارد حمايت از اشرار نشدند اما ديدند کار از کار گذشته، آنها هم احمقانه وارد ماجرا شدند. امروز پس از قيام شکوهمند ملت بصير ايران، آمريکايي ‌ها خود را يک «مالباخته سياسي» مي دانند و پروژه خود را لو رفته و مفصل‌ بندي آشوب را متلاشي مي بينند و هراسناک بايد منتظر «تک» انقلاب بمانند.

امروز آمريکا در اثر بر باد رفتن آرزوي آشوب در ايران، آبرويي برايش باقي نمانده است به ويژه پس از آنکه در شوراي امنيت و نيز مجمع عمومي سازمان ملل در مورد قدس پاسخ دندان شکن گرفت و مزه بايکوت سياسي از جامعه جهاني را چشيد. در طرح مسئله آشوب‌ هاي ايران در شوراي امنيت هم شکست خورد و رسوايي خود را در کنج انزواي سياسي دوباره تجربه کرد.

آمريکايي‌ ها بايد بدانند پروژه ديوانه ‌بازي در آوردن، شکست خورده است و عقلاي عالم طريق برخورد با ديوانه را مي دانند. امروز دو کره فارغ از دوري و نزديکي به آمريکا نشسته اند مشکلات روابط دو کشور و يک ملت را حل مي کنند. کره شمالي با تکيه بر زرادخانه اتمي خود اعتنايي به تهديدات آمريکا ندارد و بارها به واشنگتن پيام داده است که اگر بنا به ديوانه ‌بازي باشد، چيزي از آمريکا باقي نخواهد ماند!

سيا، پنتاگون و وزارت خارجه آمريکا پس از شکست مفتضحانه اخير آشوب در ايران، حتماً جمع‌ بندي خواهند داشت. شايد به اين جمع بندي برسند که فريب قارون ‌هاي رياض را خوردند و عوامل و عناصر خود را در تهران زودتر از موعد لو دادند و به عبارتي آنها را سوخت کردند. اکنون سه نقطه بايد منتظر پاسخ ايران باشد؛ 1- واشنگتن 2- تل آويو 3- رياض.

نوزاد آشوب و شرارت آمريکايي ‌ها سقط شده است، فقط بي آبرويي آن براي استکبار جهاني مانده است. استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا بايد منتظر «تک» بعدي انقلاب با ياري خداوند بماند؛ «بنصرالله ينصر من يشاء و هوالعزيز الرحيم وعدالله لايخلف الله وعده و لکن اکثر الناس لايعلمون» (سوره روم، آيات 5 و 6)

انتهاي پيام/540 ک