کلار؛ به گزارش خانه ملت؛ بررسي بودجه سال ۹۷ در کميسيون تلفيق به پايان رسيد و گزارش اين لايحه در حال حاضر تکثير و بين نمايندگان توزيع شده است، لذا نمايندگان مي‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز پيشنهادات خود را درباره اين گزارش به هيئت رييسه مجلس ارائه دهند، تا اين پشنهادات در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

شايان ذکر است، که بررسي لايحه بودجه سال ۹۷ در صحن علني مجلس، از يکشنبه هفته بعد آغاز مي‌شود و به صورت دو شيفت کاري نمايندگان اين لايحه را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهند و احتمالا تا پيش از ۲۲ بهمن بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي، به پايان مي‌رسد و براي تاييد به شوراي محترم نگهبان ارسال مي‌شود.

انتهاي پيام/540 ک