کد مطلب: 250561
در آستانه سال نو
پويش مردمي"آب نيست" در بروجن راه اندازي شد
تاریخ انتشار : 1396/12/09 11:47:40
نمایش : 373
پويش مردمي "آب نيست"در روزهاي پاياني سال و خانه تکاني هاي مرسوم آستانه سال نو در شهرستان بروجن راه اندازي شد.
به گزارش کلار، مردم شهرستان بروجن همزمان با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال و خانه تکاني هاي مرسوم آستانه سال نو با پيوستن به پويش مردمي "آب نيست" به صرفه جويي و مصرف بهينه آب تاکيد کردند.

شرکت کنندگان در اين پويش معتقدند همزمان با نو شدن و به استقبال سال نو رفتن صرفه جويي در مصرف آب را هم بايد در دستور زندگي خود داشته باشند.

مردم شهرستان بروجن ضمن تاکيد بر صرفه‌جويي بيش از پيش در مصرف آب، خانه تکاني در اين سالها را با خانه تکاني در سالهاي دور متفاوت دانسته و اعتقاد دارند آن روزها آب بود اما امروز خيلي کم است.