به گزارش کلار، علي افراشته در سومين جشنواره تقدير از آثار راه يافته به سي و ششمين جشنواره فيلم فجر با رويکرد پيشگيري اظهار کرد: سينماي اجتماعي در کشور ما ناشناخته مانده و آنطور که بايد جايگاه خود را پيدا نکرده است.

وي افزود: بحث آسيب هاي اجتماعي دامنه‌اي وسيع و گسترده دارد و بايد در اين زمينه توجه جدي و همه جانبه داشته باشند. وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي کشور به مرز بحراني رسيده و تا حدودي امنيت اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد.

افراشته گفت: در مجلس شوراي اسلامي حتي در حوزه قانون گذاري هم به آسيب هاي اجتماعي توجه جدي نشده است و علت هم اين است که شايد فهم درستي از اين مساله در کشور وجود ندارد. سينما مي تواند جامعه را متحول کند و در کاهش آسيب هاي اجتماعي نقش‌افريني کند. به اعتقاد بنده سينماي اجتماعي در کشور ما ناشناخته مانده و آنطور که بايد شناخته نشده است و اين در حالي است که بايد براي فيلم اجتماعي امتياز ويژه قائل شويم.

معاون اجرايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به برخي آسيب‌هاي اجتماعي در کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون دو ميليون و 800 هزار معتاد به موادمخدر، 5 ميليون معتاد به مصرف مشروبات الکلي، 200 هزار سقط جنين، 35 هزار مبتلا به ايدز، سه ميليون زن بي‌سرپرست، 700 هزار زن رها شده، چهار هزار و 500 خودکشي و سه هزار مورد فرار از خانه وجود دارد./تسنيم

انتهاي پيام/540 ک