به گزارش کلار، در بخشي از اين گزارش آمده است: "کشور ايران چندين سال است که با بحران آب دست و پنجه نرم مي کند و سرعت حرکت به سمت ورشکستگي آبي شتاب گرفته است، اما با پيشينه تاريخي ايرانيان در مديريت منابع آب، نمي توان گفت که ايران به ورشکستگي آبي دچار شده است و به ناچار مرکز و شرق کشور تخليه مي شود، اگرچه در صورت عدم مديريت بهينه منابع آب و در نظر نگرفتن ملاحظات آمايش سرزمين، ورشکستگي آبي گزينه دور از ذهني نيست."

براي خواندن متن کامل اين گزارش اينجا کليک کنيد.

انتهاي پيام/540 ک