کد مطلب: 250577
زمان پرداخت عيدي بازنشستگان و مستمري‌ بگيران تامين اجتماعي + جدول
تاریخ انتشار : 1396/12/13 12:54:51
نمایش : 316
عيدي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي از ۱۵ لغايت ۲۲ اسفند ماه براساس حروف الفبا پرداخت مي‌شود. مجموع اعتبار اختصاص يافته براي پرداخت عيدي بازنشستگان اين سازمان حدود ۲۱۰۰ ميليارد تومان است.

به گزارش کلار، بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده، مستمري بگيراني که نام خانوادگي آنان با حروف (غ ، ذ ، ن، م) آغاز مي‌شود، عيدي خود را در روز ۱۵ اسفند ماه دريافت مي‌کنند. مستمري‌بگيراني که نام خانوادگي‌شان با حروف ک، د، ش، ع آغاز مي‌شود نيز در ۱۶ اسفند عيدي را دريافت مي‌کنند.

همچنين بازنشستگاني که نام خانوادگي آنها با حروف گ، ل، و، ه ، ي آغاز مي‌شود، در روز ۱۷ اسفند عيدي دريافت مي‌کنند. علاوه بر اين در روز ۱۷ اسفند ماه عيدي مستمري‌بگيراني که از بانکي غير از بانک رفاه کارگران مستمري دريافت مي‌کنند، به حساب آنها واريز مي‌شود.

در روز ۱۹ اسفند ماه عيدي بازنشستگاني که نام خانوادگي آنان با حروف ط، خ، س، ظ، ر، ق آغاز مي‌شود، پرداخت خواهد شد و آن دسته از بازنشستگان و مستمري‌بگيراني که نام خانوادگي آنها با حروف ح، ف ، ض، ز، ژ، ص، ج ، چ شروع مي‌شود؛ مستمري خود را در تاريخ ۲۰ اسفند دريافت مي‌کنند.

مستمري‌بگيراني که نام خانوادگي آنها با حروف پ ، ت ، ث ، ب ، ا  آغاز مي‌شود نيز، در تاريخ ۲۱ اسفند و افرادي که نام خانوادگي شان با حرف آ شروع مي‌شود در تاريخ ۲۲ اسفند ماه مبلغ عيدي خود را دريافت مي‌کنند./ايلنا

عيدي

انتهاي پيام/540 ک

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
همراه با شهدا