کد مطلب: 250582
روحاني در مجمع بانک مرکزي:
مخالفت با دولت «بي‌عقلي» است/ اعتماد مردم به بانکها بيشتر شده است
تاریخ انتشار : 1396/12/13 13:40:39
نمایش : 188
رئيس جمهور گفت: «مخالفت» با دولت بي عقلي است! «مبارزه» با دولت يعني مبارزه با منافع ملي، مبارزه با منافع يک ملت، ضربه زدن به اميد يک ملت و اعتماد مردم.
به گزارش کلار، پنجاه و هفتمين مجمع بانک مرکزي صبح امروز به رياست حسن روحاني رئيس جمهور در ساختمان بانک مرکزي آغاز به کار کرد.

رئيس جمهور دراين نشست از رئيس کل بانک مرکزي و مديران اين بانک درخواست کرد تا تورم را در سال ۹۷ همچنان تک رقمي نگه دارند و اظهار داشت: تورم در سال ۹۶ تک رقمي خواهد ماند.

روحاني ادامه داد: افرادي که در بانک مرکزي شاغل هستند مي توانند براي آينده کشور برنامه ريزي کرده و تصميم ساز و تصميم گير باشند؛ اين در شرايطي است که در چهار سال اخير يعني تا پايان دولت يازدهم مجموعه سياست هاي اقتصادي دولت و اقدامات بانک مرکزي، سياست هاي موفقي بر مبناي شاخص هاي اقتصادي بوده است.

وي تصريح کرد: اولين کار مهمي که مسئوليت سنگيني را به دوش بانک مرکزي قرار داده، آن بود که با کمک ساير بانک ها و نظارت دقيق شفافيت را بر نظام بانکي حاکم کنند و کشور به يک هدف بزرگ در چهار سال اخير دست يابد.

رئيس جمهور گفت: وقتي در آغاز دولت يازدهم صحبت از تورم تک رقمي مي شد، بسياري دولت را تمسخر مي کردند و باور نداشتند که بتوان تورم را تک رقمي کرد، اين در شرايطي است که تورم ۱۲ ماهه در آن زمان ۴۰ درصد، نقطه به نقطه ۴۵ درصد و تورم اقلام خوراکي ۵۰ درصد بود.

روحاني افزود: در آن شرايط قرار بر اين بود که گام به گام به سوي تورم تک رقمي حرکت کرده و يکي از آرزوهاي دولت را محقق کنيم که البته تحقق آن کار ساده اي نبود، ضمن اينکه عده اي با اين تصميم مخالف بوده و معتقد بودند، خروج از رکود و رونق اقتصادي بايد هدف اول قرار گيرد و سپس تورم کنترل شود.

وي خاطرنشان کرد: تورم تک رقمي اکنون تحقق يافته و اين يک آرزوي بلندمدت است که تحقق آن ۲۶ سال به طول انجاميد، اين در شرايطي است که امسال که در هفته هاي پاياني سال به سر مي بريم، تورم تک رقمي خواهد بود، پس دو سال پشت سر هم داراي تورم تک رقمي بوده ايم.

رئيس جمهور گفت: از بانک مرکزي درخواست مي کنم تا روند تورم تک رقمي را در سال ۹۷ و سال هاي بعد از آن هم ادامه دهد، اگر چه ممکن است کار کمي سخت و سنگين باشد، ولي تعداد کشورهايي که تورم دورقمي دارند به تعداد انگشتان دست است، پس بايد شرايط ثبات اقتصادي را فراهم کنيم.

روحاني ادامه داد: يک عامل ثبات اقتصادي با شرايطي که مي تواند مردم را اميدوار کند، تورم تک رقمي است که به نظر مي رسد بايد زمينه را براي اجراي آن فراهم کرد.

مخالفت با دولت بي عقلي است!

رئيس‌جمهور گفت: مخالفت با دولت بي عقلي است؛ مبارزه با دولت يعني مبارزه با منافع ملي، مبارزه با منافع يک ملت، ضربه زدن به اميد يک ملت و اعتماد مردم. اين در حالي است که بزرگترين اعتماد مردم بايد در بخش اقتصادي به بانک مرکزي و بانک‌ها باشد.

وي افزود: به نظر مردم اين اعتماد مردم در چند سال اخير نسبت به گذشته بيشتر شده است، چون هم نظارت بانک مرکزي بيشتر شده و هم غده‌هاي سرطاني از شبکه بانکي خارج شده است و هم رابطه بانک‌ مرکزي با بانک‌ها بيشتر شده است؛ با هر معياري حساب کنيد، اعتماد به بانک مرکزي بيشتر شده است.

روحاني تصريح کرد: اگر در اين مدت نمي‌توانستيم بر رکود فائق شويم، چون بانک در نهايت داراي رونق اقتصادي است. اگر شرايط فعلي همانند ابتداي دولت، رشد ما منفي بود، اعتماد به بانک مرکزي وجود نداشت. اين در حالي است که رشد اقتصادي ما در دنيا در سال ۹۵ در رتبه اول بود.

رئيس‌جمهور اظهار داشت: درست است که نفت بخش بزرگي از آن بوده است، اشکالي ندارد؛ نفت هم کارِ سربازان جبهه توليد است. کاري کرديم که در عرض پنج تا شش ماه نفت را به توليد سابق برگردانديم. اينکه صادرات نفت خام در عرض چند ماه از يک ميليون بشکه به دو ميليون بشکه افزايش يابد، کار بزرگي است. نفت به خاطر مجاهدت و تلاش کارکنان وزارت نفت و در سايه مجاهدت ديپلمات‌هاي ما رشد کرد.

وي سه شاخص اصلي اقتصادي را تورم، رشد و اشتغال دانست و گفت: شاخص‌هاي ديگري همچون سرمايه‌گذاري هم دخيل هستند، اما در بخش اشتغال در طول سال‌هاي ۹۲ تاکنون، رقم افرادي که در چهار سال گذشته شاغل شده‌اند، از ۲۱.۳ ميليون نفر به ۲۳.۳ ميليون نفر شاغل افزايش يافته است؛ يعني اشتغال خالص ما ۲ ميليون نفر بيشتر شده است. اين به بدان معناست که سالانه به طور متوسط ۵۰۰ هزار شغل خالص ايجاد کرديم که رقم بسيار بالايي است.

روحاني ادامه داد: ما در همه شاخص‌هاي اقتصادي قدم‌هاي خوبي برداشتيم؛ نقش بانک‌ها هم در صنعت، هم در کشاورزي، هم در خريد محصول کشاورزي و هم طرح‌هاي اشتغال بسيار نقش برجسته‌اي است. ما براي سال ۹۷ طرح‌هاي اشتغال خوبي داريم که روز گذشته در شوراي عالي اشتغال، اين طرح‌ها را به تصويب رسانديم.

رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: در بخش ساختمان، طرح‌هايي داريم که اگر کاملاً اعمال شوند ۲۸۰ هزار اشتغال ايجاد مي‌شود که عمدتاً در حوزه بازآفريني شهري و محله‌ها است. ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکوني در اين طرح به زودي آغاز مي‌شود. در قدم اول، زمين مجاني را در اختيار توسعه گر مي گذاريد؛ شما وام مناسب را در اختيار توسعه گر قرار مي دهيد؛ بخش هاي ديگر کارهاي زيربنايي و روبنايي از بودجه خودشان اختصاص مي دهند. مردم آن محله وارد خانه هاي جديد مي شوند و زندگي شان آرامش بيشتري مي گيرد.

روحاني ادامه داد: با اين طرح، ارزش پولي و مالي مردم افزايش مي يابد. خانه فرسوده خراب مي شود و در عوض، آپارتمان جديد در اختيارشان قرار مي گيرد. توسعه گر هم مي آيد ۵۰ درصد از آپارتمانش را به مردم مي فروشد؛ ما هم تسهيلات ويژه اي با سود ۶ درصد به خانه اولي هايي که مي خواهند اين خانه ها را بخرند، قرار مي دهيم.  

رئيس جمهور گفت: ضمن اينکه دولت همه تسهيلات فراهم مي کند، خودش وارد ساخت و ساز نمي شود. بانک ها در ساير طرح ها هم حضور خواهند داشت. نمي شود درباره توليد و رشد اقتصادي صحبت کنيم اما پايه اساسي اش بانک ها نباشند.

نامهرباني با مديران بانک ها زياد شده است

روحاني تصريح کرد: ناسپاسي ها و نامهرباني ها نسبت به مديران بانک ها در يکي دو سال قبل، زياد انجام شد که اکثر آن ها نادرست بود و خدمات بانک ها فراموش شد؛ البته من نمي خواهم بگويم که بانک ها نقص ندارند.  

وي گفت: اگر کار بزرگ بانک ها نبود، رشد اقتصادي و اشتغال چگونه حاصل مي شد؟ شرايط بانک هاي ما در تلاش براي ايجاد رابطه با بانک هاي خارجي و  ايجاد ال سي حتما بهتر شده است اما هنوز مطلوب و کامل نيست.

رئيس جمهور تاکيد کرد: اعتماد بانک هاي خارجي نسبت به بانک هاي ما بايد بيشتر باشد. مساله سرمايه بانک ها، کفايت سرمايه، انضباط در بانک ها و ترازنامه شفاف يکي از اين موارد است.

وي گفت: براي مبارزه با پولشويي، مبارزه با مسائل مالي تروريسم و اصلاحاتي که در يکي از قوانين قبلي بود، سه لايحه به مجلس داده ايم. تصويب اين لوايح به ديدگاه جهاني نسبت به بانک هاي داخلي و روند پولي و مالي در داخل کشور، کمک مي کند.

روحاني اظهار داشت: از بانک مرکزي مي خواهم نظارت خود بر همه بانک ها و موسسات را افزايش دهد و بانکها و موسسات هم بايد با شفافيت کار کنند. اگر با شفافيت کار کنيم، به نفع ماست.  

رئيس جمهور گفت: اگر کسي فکر کند که عدم شفافيت به نفعش است، حتما منافعش کوتاه مدت است؛ در حالي که نفع بلند ما در شفافيت است.

بانک مرکزي ۲۰ هزار ميليارد تومان براي حل مشکل موسسات اعتباري درنظر گرفته است

روحاني تصريح کرد: بانک هاي ما هم بايد مدرن و هم اسلامي باشند، وگرنه بانک رفاقتي بانک خوبي نخواهد بود. يکي از مشکلات ما با دنيا اين است که بانکداري ما در سال هاي اخير کمي عقب افتاده است. بانک هاي ما بايد خودشان را سازگار و مدرن کنند و با قوانين و مقرراتي که در بانک هاي دنيا وجود دارد خودشان را تطبيق دهند.

وي ادامه داد: اگر ما برخي قوانين و لوايح را تصويب کنيم، مي توانيم حداقل يک قدم از آن ليست سياه فاصله بگيريم. وضعيت ما در خصوص ريسک شرايط بهتري شده و دو درجه پيشرفت داشته ايم، از ۷ به ۵ رسيده ايم و شما هر معياري را که در نظر بگيريد شرايط بانک هاي ما از ديروز بهتر شده است و اعتماد مردم نسبت به بانک ها بيشتر شده است و اين در حالي است که بايد روابط بانک هاي ما با بانک هاي جهان بهتر و سهل تر شود.

رئيس جمهور با بيان اينکه نمي توان بدون ارتباط با بانک هاي جهان روابط مناسب مالي در کشور داشته باشيم، افزود: اگر مي خواهيم منابع مالي ارزان قيمت داشته باشيم و اگر مي خواهيم از منابع و امکانات مالي دنيا به خوبي استفاده کنيم که بزرگترين منبعي که مي توانيم داشته باشيم اعتماد دنيا به بانک هاي ماست و اعتماد مردم خودمان به بانک هايمان است، بايد بتوانيم شرايط مناسب و قابل اعتمادتري را ميان بانک مرکزي با بانک هاي کشور داشته باشيم.

روحاني اظهار کرد: ما امروز در شرايطي هستيم که بانک مرکزي، دولت و دو قوه ديگر توانسته اند از يک مشکل بزرگ که موسسات مالي غيرمجاز باشد، عبور کنند. موسساتي که مردم را به دام مي انداختند، آنها را تشويق مي کردند، با سود و بهره بيشتر و از آن طرف زماني که کم مي آوردند ناچار مي شدند سود خود را بالاتر ببرند تا جذب پول بيشتري داشته باشند اما از آن طرف بدهکاري شان به مردم بيشتر مي شد.

وي عنوان کرد: اين موسسات مالي و اعتباري چقدر مردم را گرفتار کردند، چقدر دولت را گرفتار کردند و چقدر وقت قوا را گرفتند و تا همين جا هم هر سه قوه دست به دست هم دادند تا بتوانند اين مشکل را حل و فصل کنند.

رئيس جمهور ادامه داد: نمايندگان سه قوه کنار هم نشستند و تصميمات عاجلي در اين رابطه گرفتند. بانک مرکزي رقمي حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان براي نجات از اين وضعيت اعتبار در نظر گرفته که بايد اين کارها را براي مردم و آن کساني که بيگناه گرفتار اين مسائل شدند توضيح بدهيم.

روحاني گفت: کساني که فريب موسسات مالي غيرمجاز را خوردند براي تامين زندگي خودشان به سمت آن موسسات رفتند اما آنها اطلاعي از پشت پرده اين ماجرا نداشتند. بانک مرکزي ما نبايد اجازه دهد که اين مساله هيچ وقت تکرار شود و اين مهم صرفا با نظارت دقيق بانک مرکزي اتفاق مي افتد.

وي با بيان اينکه زمان تاسيس موسسات مالي غيرمجاز به دهه هشتاد بازمي گردد، ادامه داد: اين موسسات مربوط به دولت هاي يازدهم و دوازدهم نمي شود اما بار اين مساله بر دوش ما افتاد. به چه دليل؟ به خاطر عدم شفافيت، عدم نظارت ها و به خاطر اينکه موسسات و بانک هاي ما پرهزينه هستند.

رئيس جمهور تصريح کرد: اگر بانک مرکزي مجوزي مي خواهد، از دولت، مجلس يا هر جاي ديگر آن را تهيه کند چرا يک بانک در يک خيابان تعداد زيادي شعبه دارد مبناي اين مساله چيست؟ در کجاي دنيا چنين اتفاقي افتاده است که اول، وسط و انتهاي خيابان از يک بانک سه شعبه وجود داشته باشد؟ از کجا اين همه پول را آورده اند؟ از کجا اين همه ساختمان گرانقيمت آورده اند؟

روحاني با اشاره به تعدد شعب بانک‌ها در کشور، اظهار داشت: در کشورهاي خارجي فاصله بين شعب يک بانک را بايد با وسايل نقليه عمومي طي کرد، اما در کشور ما قدم به قدم چندين شعبه بانک قرار دارد. چرا اين پولها را حبس مي کنيم و به گردش نمي اندازيم و با آنها شعبه و ساختمان احداث مي کنيم؟

وي ادامه داد: چرا بنگاهداري در بانک هاي ما رواج پيدا کرده است و مبناي آن چيست؟ در دولت دوازدهم مدام به وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرده ايم که اموال مازاد بانک ها خصوصا بانک هاي دولتي بايد به فروش برسد.

روحاني با بيان اينکه بانک هاي خصوصي هم بايد اين کار را انجام دهند، اظهار داشت: منابع بانک هاي خصوصي نيز متعلق به مردم است و بايد تسهيلات عادلانه را در اختيار مردم قرار دهند. اموال بانک ها بايد براي رشد اقتصادي آزاد و فعال شوند. آرزوي همه ما بايد رشد و رونق اقتصادي به همراه ايجاد اشتغال باشد و اگر همه دست به دست هم دهيم امکان پذير است.

رئيس جمهور با بيان اينکه بايد تورم تک رقمي را در سال آينده داشته باشيم، گفت: رشد اقتصادي بايد مناسب باشد. بر اساس آمار مرکز آمار، رشد اقتصادي شش ماهه دوم تاکنون بدون نفت ۶ درصد بوده که اميدواريم تا پايان سال جاري اين رشد را حفظ کنيم.

وي افزود: بايد شفافيت بانک ها در ترازنامه‌هاي مالي بيشتر شود. بخش بزرگي از پايه پولي که در حال فشار به کشور است متعلق به بانک ها است. بانک ها هستند که از بانک مرکزي برداشت بيشتر مي کنند و اين برداشت باعث رشد پايه پولي مي شود که هزاران عوارض به همراه دارد.

روحاني با تاکيد بر لزوم انضباط مالي بانک ها و وظيفه بانک مرکزي در اين خصوص، تصريح کرد: بانک مرکزي بايد کاري کند تا بر مبناي انضباط، بانک ها بتوانند از خط اعتباري بيشتر استفاده کنند و آنهايي که انضباط کمتر دارند، استفاده کمتري داشته باشند.

رئيس جمهور خروج بانک ها از حالت بنگاهداري را اساس رسيدن به نقطه مطلوب در بانک داري برشمرد و اظهار داشت: بانک ها بايد سرمايه منجمد خود را در مسير توليد به کار گيرند و در اختيار بخش هاي اقتتصادي کشور قرار دهند.

روحاني با بيان اينکه امروز شرايط سرمايه گذاري خارجي و فاينانس از گذشته بهتر شده است و بانک مرکزي بايد از اين شرايط استفاده کند، گفت: بايد بگذاريم از اين فضا استفاده شود تا بتوانيم ظرف ۶ ماه يا يک سال بخش هاي خصوصي و غير خصوصي از فاينانس ها استفاده کنند.

وي افزود: يکي از وظايف بانک مرکزي روشن کردن آينده اقتصاد براي مردم است. اقدامات اخير بانک مرکزي در خصوص بسته ۱۹ تايي که تاکنون ۲ يا ۳ مورد از آن اجرا شده تا پايان سال بايد کامل اجرا شود.

رئيس جمهور در پايان با بيان اينکه از همه بانک ها ميخواهيم با تمام توان براي تورم کمتر و توليد بيشتر در سال آينده آماده شوند، خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزي به مردم در خصوص تورم و يا ارز قول بدهد، مي تواند دلهره ها و اضطراب ها و ناآرامي بازار را از بين ببرد و ثبات ايجاد کند چراکه هرچه ثبات و آرامش بيشتر باشد ميتوانيم تلاش هاي بيشتري را در آينده داشته باشيم.
*مهر
انتهاي پيام/540 ک

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادداشت
همراه با شهدا